Vad händer om jag inte betalar räkningar?

Om du inte betalar räkningar kan du snabbt hamna i en mycket tråkig sits. Det första steget i den i stort sett helt reglerade indrivningsprocessen, påminnelsen, är inte särskilt besvärande, men vid fortsatt försummelse att betala blir läget snart prekärt.

Det enda relativt positiva i sammanhanget är att reglerna för hur en borgenär får gå tillväga för att kräva dig på den uteblivna betalningen är reglerad på ett exakt och tydligt sätt. Du vet alltså precis vad som väntar om du inte betalar. Nedan beskriver vi de olika stegen i indrivningsprocessen lite mer i detalj.

Steg för steg:

  1. Fakturan förfaller
  2. Påminnelse
  3. Inkasso
  4. Kronfogden
  5. Indrivning samt betalningsanmärkning

Fakturan förfaller till betalning

Om betalning inte har kommit borgenären tillhanda på förfallodatum kan borgenären tillställa dig en påminnelse. I korthet får du en ny faktura, nu med en uppmaning att betala snarast. En påminnelseavgift på en mindre summa kan tillkomma och dessutom ska dröjsmålsränta börja löpa. Det går dock inte att säga exakt vilka extra kostnader du kan räkna med, detta eftersom det är upp till varje borgenär hur man väljer att göra.

Du betalar inte på uppmaning – inkasso
Om borgenären inte får betalt efter uppmaningen i påminnelsen kommer ärendet förr eller senare att lämnas över till ett inkassoföretag. Rent praktiskt tar inkassoföretaget över räkningen från borgenären och kräver dig på fakturabeloppet. Du ska alltså betala direkt till inkassoföretaget, inte till den ursprungliga borgenären.

Inkassoföretaget tar ut en avgift och den kan vara ganska så rejäl. Det finns både lagregler och riktlinjer som bestämmer ramarna för inkassoavgiften, men den kan bli betydande ändå, särskilt om fakturan gäller ett mindre belopp. I tillägg till avgiften ska du betala dröjsmålsränta och om skulden har har varit förfallen till betalning en längre tid kan denna kostnadspost ha vuxit en del.

Vidare till kronofogden
Om du inte betalar enligt uppmaningen enligt inkassokravet kommer ärendet att gå vidare till Kronofogdemyndigheten. När ärendet är registrerat kommer kronofogden, förutsatt att det inte finns några tveksamheter kring skulden, fastställa skulden och skicka ett fastställelsebeslut till dig. Detta beslut är en direkt uppmaning till dig att betala.

Vid utebliven betalning har kronofogden flera rättsmedel (utmätning, handräckning, med mera) att utnyttja sig av för att driva in skulden. I samma skede som kronofogden får in ärendet kommer du även att få en betalningsanmärkning registrerad på ditt personnummer.

Se framsidan för lån som kan ge dig extra tidsfrist att lösa situationen