Kreditkort

Ett alternativ till att låna utan säkerhet är att begära en kredit kopplat till ett kort. Exempelvis kan man ansöka om att få en lönekontokredit kopplat till sitt lönekonto. Detta innebär att när man har slut på lönen så kan man fortsätta att ta ut pengar eller handla på sitt konto upp till den summa som man har fått beviljat i kredit.

Vem kan få kredit?

Alla som har ett lönekonto, en fast inkomst och som klarar en sedvanlig kreditprövning får kredit kopplat till sitt lönekonto. Limiten på krediten bestäms utifrån ens inkomst och ligger normalt på mellan 2 000 kr upp till 20 000 kr, eller mer. Räntan för krediten är cirka 10-12 % per år och den kredit man utnyttjar återbetalas alltid i sin helhet i samband med att man får in sin lön på kontot.

Krav för att få kredit:

  • fast inkomst
  • klarar en sedvanlig kreditprövning

Ansöka om kortkrediter

Man kan även ansöka om kortkrediter hos vissa finansbolag. Det tar bara något dygn att få sin ansökan beviljad och därefter har man en lånekredit på allt från några tusen upp till 50 000 kr eller mer. Man kan använda krediten för att handla eller för att ta ut kontanter på närmsta bankomat.

Även andra typer av kort som exempelvis bensinkort kan man ansöka om krediter till. Dessa krediter kan förstås användas för att tanka för men man kan även handla eller ta ut pengar i kontanter på en bankomat.

Kostnader och avgifter

Dessa krediter som man kan få hos finansbolag kräver ingen säkerhet utan man beviljar krediten utifrån det kreditunderlag som finansbolaget har. Ett kreditkort hos finansbolagen innebär att man inte behöver betala tillbaka hela beloppet i samband med att man får lön utan man betalar ett visst belopp varje månad under en förutbestämd låneperiod. Räntan är högre än hos banker och ligger på mellan 18 % upp till 30 % per år, beroende på hos vilket finansbolag man ansöker om lånekrediten hos.

Det tillkommer årsavgifter som betalas årligen och som brukar ligga på mellan 300 kr upp till 600 kr per år, beroende på kreditgivare.