Allmänna villkor

Senast uppdaterad: 25 februari 2019

Läs dessa villkor noga innan ni använder webbplatsen https://www.nödlån.se  (”Tjänsten”) som drivs av Nödlån.se (”oss”, ”vi” , eller ”vår”).

Tillgång till och användning av Tjänsten innebär att ni accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Tjänsten.

Om ni inte håller med och följer dessa villkor, får ni inte ta dela av och nyttja Tjänsten.

Länkar till andra webbplatser

Vår Tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av nödlån.se.

Nödlån.se har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du bekräftar och godkänner vidare att nödlån.se inte direkt eller indirekt ansvarar för skada eller förlust som orsakats eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via dessa webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt dig att läsa integritetspolicy och villkoren för tredje parts webbplatser eller tjänster som du besöker.

Gällande lag

Dessa Villkor ska regleras och tolkas i enlighet med Sveriges lagar, utan hänsyn till dess lagkonflikt.

Vår underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Villkor anses inte som ett upphävande av dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller oförklarlig av en domstol, fortsätter de återstående bestämmelserna i dessa villkor att gälla. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår Service och ersätter eventuella tidigare avtal.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget tycke, ändra eller ersätta dessa villkor. Om en ändringar grävs eller görs kommer vi att försöka tillkännagiva dessa ändringar minst 30 dagar innan några av de nya villkoren träder i kraft.

Genom att fortsätta använda våran Tjänst efter det att ändringarna trätt i kraft, accepterar ni de ny reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, kontakta oss.