Olika typer av lån – mot säkerhet

Det finns en hel del olika lån som man kan ta mot säkerhet, en typ av lån är billån, båtlån eller mclån där man lånar med det objekt som man ska köpa som säkerhet, en annan typ av lån är när man lånar med ett objekt man redan äger som pant för lånet.

Billån

För bil kan man ta antingen billån eller privatlån

Om man ska köpa bil, båt eller mc finns det speciella lån för detta. Det är lån där man har bilen, båten eller motorcykeln som säkerhet för lånet. Detta lån kan man ansöka om hos banker och vissa finansbolag. Bilföretagen har även egna finansieringsalternativ för den som vill köpa en bil.

Hur mycket får man låna?

Man får normalt låna upp till 80 % av bilen eller föremålets värde. De resterande 20 % ska man erlägga som en kontantinsats i samband med köpet. Lånet löper normalt på upp till 5 år, beroende på lånets storlek.

Ränta
Ett billån har en ganska rimlig ränta då man har en säkerhet för lånet. Den brukar ligga på från cirka 4 % upp till cirka 14 %. Dock finns det både billigare och dyrare billån. Man amorterar av på lånet genom att betala en fast summa varje månad under lånets löptid.

Inbytesbil 
Som ett alternativ till en kontantinsats kan man lämna en inbytesbil som har ett värde motsvarande 20 % av den bils värde som man ska köpa.

Trots att man har en säkerhet för lånet så behöver man ha en ordnad ekonomi och vara utan betalningsanmärkningar. Om man har en sämre kredithistorik kan man ändå få ett billån om man har någon som går i borgen för lånet. Kan man inte betala lånet kan långivaren hämta bilen och sälja den för att täcka upp de delar av lånet som återstår.

Pantbanken

Att låna pengar på pantbanken är ett utmärkt alternativ för de som har värdesaker att belåna. Här kan man låna pengar med smycken, kameror, elektronik eller andra värdesaker som säkerhet för sitt lån. Det finns inga begränsningar på hur stora belopp man kan låna, dock ska den säkerhet man har för lånet ha ett högre värde än det lån som betalas ut.

Ingen kreditbedömning
Pantbanken är en av få långivare som inte kreditbedömer sina kunder. Det är inte kundens kreditvärdighet som är avgörande för om man får låna eller inte utan det är hur stort värde det objekt man har som säkerhet för lånet som avgör om man får låna och hur mycket man får låna.

Ränta
Att låna hos en pantbank är inte så dyrt, man betalar en ränta på 3 % per månad och en uppläggningsavgift på cirka 50 kr för lånet. Man har 90 dagar på sig att lösa sitt lån och därmed få tillbaka sina värdesaker, annars säljs dessa på auktion. Om man inte kan lösa sitt lån efter 90 dagar kan man förlänga lånet genom att betala in upplupna räntor och eventuellt en värdeminskning av objektet så får man 90 nya dagar på sig att lösa sitt lån.

Att låna på en pantbank mot säkerhet är en ganska bra låneform för den som behöver ha snabba kontanter. Man riskerar inte heller dryga kravavgifter eller betalningsanmärkningar om man inte kan lösa sitt lån, det enda som kan hända är att man blir av med den värdesak som man har som säkerhet.